Tour hot
TOUR ĐÀ LẠT 3 - LINH QUY PHÁP ẤN - THÁC PONGOUR - 3N3Đ
TOUR ĐẢO NAM DU - VỊNH HẠ LONG TRỜI NAM
TOUR BÌNH LẬP - BÌNH HƯNG - NINH CHỮ LỄ 30/4
TOUR ĐẢO BÌNH HƯNG - THƯỞNG THỨC TÔM HÙM LỄ 30/4
TOUR HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC - KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC - LỄ 30/4
TOUR NHA TRANG - ĐIỆP SƠN LỄ 30/4
TOUR NHA TRANG - VINPEARL LỄ 30/4
TOUR PHAN THIẾT - MŨI NÉ 3N2Đ - TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019
TOUR ĐÀ LẠT - NHỮNG CÔNG TRÌNH NỔI TIẾNG - TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 (4N3Đ)
TOUR ĐÀ LẠT - MÙA HOA NỞ - TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 (3N3Đ)
Tìm kiếm
CẨM NANG

ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI THÌ TIỀN MANG THEO CÓ BỊ GIỚI HẠN KHÔNG


1. Công dân Việt Nam khi xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam chỉ được mang tối đa 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ có giá trị tương đương và 15 triệu đồng. Nếu vượt quá số ngoại tệ, tiền mặt VNĐ trên, cá nhân phải khai báo hải quan.

2. Công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ dưới mức 5.000 USD và 15 triệu đồng để phục vụ cho các mục đích hợp pháp đã được quy định tại Quyết định 1437/QĐ-NHNN thì không cần phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh và thành phố. 

3. Công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ và tiền mặt VNĐ nói trên để phục vụ mục đích trợ cấp khó khăn cho thân nhân theo quy đinh tại Điều 9 Quyết định 1437/QĐ-NHNN thì không cần phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. 

4. Trường hợp công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ từ mức 5.000 USD và 15 triệu đồng trở lên hoặc có nhu cầu mua, chuyển ngoại tệ cho các mục đích hợp pháp quy định tại Quyết định 1437/QĐ-NHNN thì vẫn thực hiện theo đúng thủ tục, điều kiện cấp giấy phép mang ngoại tệ quy định tại Quyết định 1437/QĐ-NHNN.